Territorium, territoriaal gedrag bij vissen

Wat is territoriaal gedrag bij vissen

Territoriaal gedrag bij vissen kan voor behoorlijke problemen zorgen in gezelschap aquaria. Sommige vissen kunnen ronduit agressief reageren en elkaar bijna de bak uit jagen. Hoe kleiner je bak, hoe sneller je last kunt krijgen van territoriaal gedrag.

Wat is territoriaal gedrag?

Territorium agressie is eigenlijk altijd een karaktereigenschap. Bepaalde vissoorten worden solitair, in groepen of als koppel gehouden en zullen in het aquarium een territorium innemen. Ze zorgen voor dit stuk van het aquarium, passen het naar hun wensen aan en reinigen het. Maar ze zullen het ook verdedigen tegen indringers. Zowel grote als kleine indringers worden weggejaagd, tot op veilige afstand. Is je bak niet groot genoeg, dan zal de ‘indringer’ langdurig achterna gezeten worden.

Sommige vissoorten vertonen alleen territoriaal gedrag in de broed- en paaitijd of laten dit gedrag dan sterker zien. Ook dit is een karaktereigenschap, die broed-agressie wordt genoemd. Een koppel of vis kan in de broedperiode fanatiek of ronduit agressief worden tegenover andere vissen. Ze willen hiermee hun eieren of jongbroed beschermen en laten andere vissen niet toe in hun territorium.

Is territoriaal gedrag gevaarlijk?

Vaak blijft territoriaal gedrag beperkt tot het verjagen van indringers, maar het kan ook serieuze vormen aannemen. Soms worden andere vissen zelfs verwond of beschadigd. Het komt zelfs voor dat koppels bijna het hele aquarium als hun territorium zien, waardoor de andere bewoners geen leven meer hebben en continue achterna gezeten worden.

Zeker wanneer het gaat om een voedselterritorium kan dit gedrag ervoor zorgen dat andere vissen niet voldoende kunnen eten, omdat ze constant verjaagd worden. Het is natuurlijk zonde als één of enkele vissen je hele aquarium terroriseren, waardoor andere vissen niet normaal kunnen leven.

Territoriaal gedrag voorkomen

Agressief territoriaal gedrag zie je natuurlijk liever niet in je aquarium. Let daarom goed op welke vissen je bij elkaar zet. Zorg dat ze allemaal voldoende ruimte hebben en kies voor vreedzame vissen, die tolerant zijn naar anderen.

Cichliden zijn bekende aquariumvissen die territorium gedrag laten zien, maar ook vele andere soorten kennen een vorm van territoriaal gedrag. Soms gaat het om een voedselterritorium en zullen ze dit gedrag altijd laten zien, soms is het maar tijdelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om hun broedgebied.